Menu

forside

 

Næste arrangement: 

 Generalforsamling

 Lørdag den 13. april 2019 kl. 19.00

  Dagsorden:

 1.  Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen på valg er:
  1. Anders Rasmussen
  2. Jim damholt
 6. Valg af suppleant, på valg er:
  1. Kurt Karlsen
 7.  Valg af revisor, på valg er
  1. Else Haun
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der et mindre traktement.

Alle er velkomne

 

 

 
Her kan du følge med i hvad der foregår i KOUSTED og søge oplysninger om borgerforeningen og forsamlingshuset.

God
fornøjelse!
 
  

 

Velkommen
til vores hjemmeside